Πιστοποιήσεις

Spray πολυουρεοανικης μεμβράνης - πολυουρία ανώτερη στεγανοποίηση για μεγάλες απαιτήσεις

Η μεμβράνη Pm6 αποτελείται από ελαστομερές της BAYER, εφαρμόζεται με ψεκασμό, προσφέροντας αποτελεσματική και ανθεκτική προστασία για διάρκεια μεγαλύτερη των 35 ετών, ενώ διαθέτει πιστοποίηση από το Britίsh eoard of Agrement (ΒΒΑ) ως σύστημα υψηλών επιδόσεων. Η μεμβράνη μπορεί να δεχτεί ανθρώπινα φορτία σε λίγα λεπτά μετά την εφαρμογή της, φορτία οχημάτων σε δύο ώρες και ασφαλτικό τάπητα σε μόλις τέσσερις ώρες.

Το σύστημα στεγάνωσης είναι 100%ο ρευστή ελαστομερής (πολυουρεθάνη - πολυουρία) της BAYER δύο συστατικών, εφαρμόζεται με ψεκασμό με ελάχιστο τελικό πάχος 2 χιλ. 7ο στεγανοποιητικό σύστημα είναι ταχείας πήξεως (2-5 δευτερόλεπτα) ιδιότητα που δίνει την δυνατότα να τοποθετείται σε κατακόρυφες επιφάνειες σε μια μολις στρώση ενώ ελαχιστοποιεί τον σχηματισμό οπών από την επιφάνεια του σκυροδέματος. Η τοποθετημένη μεμβράνη ελέγχεται για πρόσφυση και στεγάνωση μία ώρα από την εφαρμογή της. Ο έλεγχος γίνεται με τη χρήση ηλεκτρικού ελεγκτή 11.000 βολτ ΟΟ πάνω στη μεμβράνη. Η μονωτική μεμβράνη της Pm8 διατηρεί τις φυσικές της ιδιότητες από τους -α2 °C έως τους 110 °C και είναι ιδανικη για χρήση σε όλες τις περιβαλλοντικές συνθήκες.

Η στεγανοποιητική μεμβράνη δεν περιέχει υλικά πλήρωσης (filler), διαλύτες, πτυτικές ουσίες (VOC) και είναι εξαιρετικά υψηλής απόδοσης. Μετά την εφαρμογή η μεμβράνη στεγάνωσης της Pme παρουσιάζει, μοναδική ικανότητα στην πλήρωση ρωγμών, ελαστικότητα 300%, δεν έχει αρμούς και έχει χρόνο ζωής κατ ελάχιστο 35 έτη.

Η μεμβράνη είναι ανθεκτική στο νερό, στις ρίζες φυτών, στην εισροή χλωριούχων αλάτων, στην τριβή, στην αποσάθρωση από διάβρωση, στη διάβαση πεζών, την εισδοχή ζεστών ή κρύων αδρανών υλικών και σε κάθε επίδραση από την τοποθέτηση ασφάλτου ενώ είναι αναπνέουσα. Η υγρομονωση της Pme έχει υψηλή ελαστική πρόσφυση στο σκυρόδεμα, την μεταλλική επιφάνεια αλλά και όλα τα συνήθη υποστρώματα. Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι τα αποτελέσματα δοκιμών πρόσφυσης στο σκυρόδεμα ξεπερνούν την αντοχή συνοχής του σκυροδέματος.